Global Organic Textile Standard

Engelvaart Bodywear en de productifaciliteiten in Tunesië zijn "GOTS" gecertificeerd. Dit biedt ons de mogelijkheid om biologische tricot producten te produceren.

Wat betekent Global Organic Textile Standard

De Global Organic Textile Standard (GOTS) is de wereldwijd toonaangevende standaard textiel verwerking voor organische vezels, met inbegrip van de ecologische en sociale criteria, ondersteund door onafhankelijke certificatie van het gehele textiel productieproces.

De informatie hieronder geeft een overzicht van de inhoud en fundamentele vereisten van de standaard.

Doel

Het doel van de standaard is om wereldwijd erkende vereisten te definiëren die zorgen voor de biologische status van textiel, vanaf het oogsten van de grondstoffen, de ecologisch en sociaal verantwoorde productie tot aan etikettering om op deze manier een geloofwaardige zekerheid te verschaffen aan de eindverbruiker.
Textiel verwerkers en fabrikanten zijn ontvankelijk voor het exporteren van hun organische stoffen en kledingstukken met één certificering aanvaard in alle belangrijke markten.

Criteria

De eensgezindheid van de International Working Group is dat de Global Standard, een duidelijk en ondubbelzinnig begrip, zich op alleen verplichte criteria richt. De norm omvat de verwerking, vervaardiging, verpakking, etikettering, verkoop en distributie van alle textiel gemaakt van ten minste 70% gecertificeerde biologische natuurlijke vezels.
Vezel Productie

De belangrijkste criteria voor de productie van vezels kunnen worden geïdentificeerd als:

 • Organische certificering van vezels op basis van erkende internationale of nationale normen (e.g. EEC 834/2007, USDA NOP)
 • Certificering van vezels van omschakelingsperiode is mogelijk als de landbouw standaard dergelijke certificering toelaat
 • Een textielproduct uitgevoerd met het GOTS label “organic” moet minimaal 95% gecertificeerde biologische vezels bevatten. Een textielproduct met het label “gemaakt met organic” moet ten minste 70% gecertificeerde biologische vezels bevatten.

Verwerking

De hoofd criteria voor verwerking en productie zijn:

 • In alle stadia tijdens de verwerking van organische vezelproducten moeten deze  gescheiden zijn van conventionele vezelproducten en moeten de organische vezelproducten duidelijk worden geïdentificeerd
 • Alle chemische productiemiddelen (bv kleurstoffen, hulpstoffen en proces chemicaliën) moeten worden geëvalueerd en voldoen aan elementaire eisen over de toxiciteit en biologische afbreekbaarheid
 • Verbod op kritische inputs zoals giftige zware metalen, formaldehyde, aromatische oplosmiddelen, functionele nano-deeltjes, genetisch gemodificeerde organismen (GMO) en hun enzymen
 • Het gebruik van synthetische sterkmiddelen is beperkt; brei- en weefolie mag geen zware metalen bevatten
 • Bleekmiddelen moet gebaseerd zijn op zuurstof (geen chloor bleken)
 • Azo-kleurstoffen die kankerverwekkende amine stoffen vrijgeven zijn verboden
 • Printmethodes die gebruik maken van aromatische oplosmiddelen en plastisol printmethodes die gebruik maken van van phthalates en PVC zijn verboden
 • Beperkingen voor accessoires (bijv. geen PVC, nikkel of chroom toegestaan)
 • Alle operators moeten een milieubeleid voeren die doelstellingen en procedures bevatten voor het minimaliseren van afval en lozingen
 • Natte productie units moeten alle gegevens bijhouden van het gebruik van chemicaliën, energie, waterverbruik en de behandeling van afvalwater, inclusief de afvoer van bezinksel. Het afvalwater van alle natte productie units moet worden behandeld in een functionele afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Verpakkingsmateriaal mag geen PVC bevatten. Vanaf 1 januari 2014 moet  papier of karton gebruikt in verpakkingsmateriaal, hang tags, labels etc. gerecycled worden of gecertificeerd zijn volgens FSC-of PEFC
 • Er moet aan technische kwaliteit parameters worden voldaan (zoals wrijving, transpiratie, kleurechtheid en krimp waarden)
 • Grondstoffen, tussenproducten, definitieve textielproducten, alsmede accessoires moeten voldoen aan strenge beperkingen met betrekking tot ongewenste residuen
 • Tijdens alle processen moet er worden voldaan aan de minimale sociale criteria, op basis van de belangrijkste normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

Kwaliteit waarborgings systeem

Over het algemeen moet een bedrijf dat deelneemt aan het certificeringsysteem GOTS werken in overeenstemming met alle criteria van de standaard. GOTS berust op een dubbel systeem om te controleren op de naleving van de relevante criteria door on-site controle en residu testen.

Certificering van de hele textiel productie lijn

 • Vezelproducenten (landbouwers) moeten worden gecertificeerd volgens een erkende internationale of nationale biologische landbouw-standaard die wordt geaccepteerd in het land waar het uiteindelijke product zal worden
 • Certificatiebedrijven van vezelproducenten moeten internationaal worden erkend volgens ISO 65 en/of IFOAM accreditatie. Zij moeten ook worden erkend om te certificeren volgens de toepasselijke vezel standaard
 • Fabrikanten en handelaren die  handelen vanaf het oogsten tot aan het produceren van kleding moeten een jaarlijkse inspectie ter plaatse van de productie ondergaan en moeten een geldig GOTS operationeel certificaat behouden die geldig is voor de productie / handel van textiel
 • Certificeerders van de verwerkers, de fabrikanten en handelaren moeten internationaal geaccrediteerd zijn volgens ISO 65 en moet een 'GOTS accreditatie' uitvoeren in overeenstemming met de regels zoals gedefinieerd in het ‘Approval Procedure and Requirements for Certification Bodies’