Oeko-Tex® Standaard 100 – Uw garantie op textiel zonder schadelijke stoffen

Wat betekent Oeko-Tex, Confidence in Textiles

De voorbije jaren is er een sterke bewustwording gegroeid bij de consument over de potentiële gevarenrisico’s van textielproducten, m.a.w. hoe veilig en gezond zijn deze producten. Daarnaast worden in nationale en internationale wetgevingen steeds meer eisen gesteld voor textielproducten en wordt het gebruik van bepaalde producten regelrecht verboden. Oeko-Tex® 100 probeert hierin een hulp te zijn voor de bedrijven en een baken van herkenning voor de consument.

Oeko-Tex® 100, opgericht in 1992, heeft er steeds naar gestreefd om garant te staan voor gezond textiel. Hierbij wordt er rekening gehouden met parameters, waarvan geweten is dat ze problemen kunnen veroorzaken voor de gezondheid van de mens. Daarvoor volgt men de verschillende wetgevingen nauwgezet op. Zo is een artikel dat Oeko-Tex® gecertificeerd is, ook volledig conform met de eisen van REACh.
Op die manier beschermt Oeko-Tex® de consument tegen toxicologische en dermatologische risico’s.

Na bijna 20 jaar is het Oeko-Tex® label uitgegroeid tot één van de meest gekende en gebruikte textiellabels ter wereld, met wereldwijd bijna 100000 uitgeschreven certificaten. Het logo ‘Confidence in textiles’ is op die manier bijna een wereldwijd synoniem geworden met gezond en veilig textiel.

Gezond textiel doorheen de productieketen

Eén van de grote pluspunten van het Oeko-Tex® label is de mogelijkheid om elke stap in het productieproces te certificeren.

Enerzijds laat dit de fabrikanten toe om met gecertificeerde beginmaterialen te werken. Dit geeft de fabrikant de garantie dat hij werkt met gezonde materialen en zorgt het er ook voor dat de kostprijs voor certificatie sterk verlaagd wordt, aangezien de testen verdeeld worden over de hele productieketen.
Anderzijds leidt dit ertoe dat de hele productieketen op een gezondheidsbewuste manier te werk gaat, wat de consument alleen maar ten goede kan komen en het vertrouwen versterkt.

Productklassen 

Oeko-Tex® 100 houdt tijdens de certificatie rekening met de grote diversiteit die aanwezig is in de textielsector. Zo zijn bvb. de criteria voor babykleding veel strenger dan deze voor gordijnen. Om deze diversificatie praktisch mogelijk te maken, werden verschillende productklassen gecreëerd. Hierbij wordt de volgende vuistregel gehanteerd: ‘Hoe meer contact met de huid, hoe strenger de eisen’.Oeko-Tex® 100 houdt tijdens de certificatie rekening met de grote diversiteit die aanwezig is in de textielsector. Zo zijn bvb. de criteria voor babykleding veel strenger dan deze voor gordijnen. Om deze diversificatie praktisch mogelijk te maken, werden verschillende productklassen gecreëerd. Hierbij wordt de volgende vuistregel gehanteerd: ‘Hoe meer contact met de huid, hoe strenger de eisen’.

 • Klasse I:  Textielproducten bestemd voor baby’s en kinderen tot 36 maanden oud.
 • Klasse II:  Textielproducten met direct huidcontact
 • Klasse III:  Textielproducten zonder direct contact met de huid
 • Klasse IV: Textielproducten bestemd voor decoratie


Testcriteria

De criteria, die Oeko-Tex® hanteert bij de certificatie, zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewezen parameters en worden jaarlijks aangepast volgens nieuw onderzoek en veranderingen in wetgevingen. Hieronder volgt een greep uit de parameters die tot op heden worden gecontroleerd:

 • pH
 • Formaldehyde
 • Extraheerbare zware metalen
 • Zware metalen in een gemineraliseerd monster
 • Pesticiden
 • Gechloreerde fenolen
 • Ftalaten
 • Organotinverbindingen
 • Verboden azokleurstoffen
 • Allergene en carcinogene kleurstoffen
 • Gechloreerde benzenen en toluenen
 • Polyaromatische koolwaterstoffen
 • Kleurechtheid
 • Emissie van vluchtige organische componenten
 • Geur